Tag: video

Videographer Filming Music Video By Using Mirrorless Video Camera
4. May, 2021
Videogrāfa izvēle?
21. gadsimts – video pārņem pasauli! Video ir visur! Sākot ar soc. medijiem, mega daudz reklāmām, video tiešraidēm, digitālās mākslas projekti...
read more